Czym jest czysty gruz budowlany?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Z jednej strony, jest to niezwykle przydatny materiał. Po oczyszczeniu z drewna, gwoździ czy folii, gotowy do ponownego wykorzystania. Stanowi podbudowę dróg, podłoże pod kostkę brukową czy też jest elementem wylewek.

Z drugiej zaś strony, gruz może stać się utrapieniem dla osób przeprowadzających remont budynku. Trzeba pamiętać, iż wyrzucanie gruzu do pojemników na śmieci jest nielegalne i wiąże się z konsekwencjami administracyjnymi.

Czym jest czysty gruz budowlany i do czego można go wykorzystać?

 • Na czym polega klasyfikacja gruzu budowlanego?
 • Czym charakteryzują się poszczególne typy gruzu?
 • Czym cechuje się gruz czysty?
 • Do czego służą kody określające typ gruzu?

Gruz budowlany – klasyfikacja

Pod pojęciem gruzu budowlanego mieści się niemal wszystko to, co pozostaje na placach robót budowlanych bądź remontowych. Są to fragmenty ceramiki budowlanej, betonu, cegieł, tynków, a nawet kamieni.

Co ważne, w tej grupie nie powinny się znaleźć fragmenty desek, folii, papierowych worków po cemencie itp.

Z punktu widzenia recyklingu ważna jest także klasyfikacja gruzu. To ona predysponuje resztki budowlane do ponownego wykorzystania oraz określa pośrednio miejsce, w którym można to uczynić. Wypada dodać, iż polskie przepisy bardzo precyzyjnie rozróżniają te grupy odpadów, co później stanowi podstawę do ich ponownego zastosowania.

Podstawowy podział gruzu uwzględniający jego zawartość:

 • Gruz zanieczyszczony;
 • Gruz zmieszany;
 • Gruz czysty.

Gruz zanieczyszczony

W jego składzie, oprócz wymienionych już elementów stricte konstrukcyjnych znajdują się fragmenty kartonów, paneli podłogowych, desek, tworzyw sztucznych złomu, styropianu itd. Gruz zanieczyszczony określa się kodem 170904. Państwa gruzem w sposób fachowy może się zająć wywóz gruzu Częstochowa.

Gruz zmieszany

Są to zmieszane odpady z gruzu ceglanego, betonu, odpadowych materiałów ceramicznych, a także innych elementów konstrukcyjnych i wyposażeniowych.

Gruz czysty

Tę grupę cechuje największa jednolitość pod kątem struktury materiałów i wytrzymałości, co ma ogromne znaczenie w przypadku wykorzystania wtórnego gruzu jako np. elementu dróg.

Gruz czysty powinien składać się przede wszystkim z rozkruszonych fragmentów konstrukcji, bez istotnych domieszek.

W tym przypadku mowa jest o fragmentach:

 • Betonu;
 • Cegieł;
 • Dachówek;
 • Tynków.

Dopuszcza się niewielkie ilości powłok malarskich, zapraw, klejów czy siatek montażowych. Znajduje to swoje uzasadnienie w tym, iż są to niezwykle trudne do odspojenia materiały.

Klasyfikacja gruzu – kody

Skuteczną ewidencję zawartości gruzu ma ułatwić zastosowanie odpowiednich kodów. Zestaw sześciu cyfr ma informować potencjalnego użytkownika o tym, co znajduje się w gruzie i do czego ewentualnie można go wykorzystać.

Kody określające czysty gruz:

 • 17 01 01 – gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów;
 • 17 01 02 – gruz ceglany;
 • 17 01 03 – Odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

Kod określający gruz zmieszany:

 • 17 01 07 – Odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych, oraz innych elementów wyposażenia.

Czysty gruz budowlany – recykling

Dzięki takiej metodzie klasyfikacji możliwe jest poddanie recyklingowi nawet 90% gruzu. Istotna w takim przypadku jest wcześniejsza segregacja poprzez umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach (kontenerach).

Gruz, niezależnie od swojej postaci nie może być wyrzucany do śmietników komunalnych. Nie wolno go też przechowywać. Stosowny przepis w tej sprawie ma chronić przestrzeń użytkową przed niekontrolowanym powstawaniem skupisk gruzu.

Profesjonalna firma zajmująca się odbiorem gruzu jest w stanie zaproponować kontenery przeznaczone do każdego rodzaju odpadu budowlanego.

 

Czysty gruz budowlany

Czysty gruz budowlany

 

Zobacz też:

Dlaczego warto segregować śmieci?
Pojemnik na gruz
Gdzie wyrzucać odpady bio?
Gdzie wyrzucać szyby okienne?
Kontener na odpady budowlane Grodzisk Mazowiecki
Kontener na odpady budowlane Gryfino