Sposoby zagospodarowania odpadów

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Odbiór i zagospodarowanie opadów

Sposoby zagospodarowania odpadów to temat, którym interesują się wszystkie osoby, które muszą pozbyć się śmieci. Nie ma się co dziwić, skoro nikomu nie zależy na tym, aby w jego bezpośrednim sąsiedztwie składowane były nieczystości.

Po wytworzeniu odpadów należy się ich pozbyć i trzeba to zrobić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Niestety nie są one spójne dla wszystkich śmieci. W zależności od tego z czym mamy do czynienia, ścieżka postępowania jest zgoła odmienna. Warto zatem przyjrzeć się naszym śmieciom pod kątem ich rodzaju i dopiero wtedy powziąć decyzję o tym, jak je zagospodarować. Do najpopularniejszych nieczystości, z którymi mamy do czynienia zaliczyć możemy:

Jak odbywa się zagospodarowanie odpadów?

  • Odpady komunalnesposoby zagospodarowania odpadów w grupie śmieci komunalnych są dość proste. Takie śmieci jak frakcję niesegregowaną, plastik, metal, szkło, bio i papier musimy umieszczać w pojemnikach na odpady, które znajdują się przy danej nieruchomości. Zasada ta dotyczy zarówno firm jak i osoby prywatne. Odpadów komunalnych nie można mieszać z innymi nieczystościami, gdyż za takie podejście do tematu grożą nam konsekwencje.
  • Odpady budowlane – segregacja i zagospodarowanie odpadów opiera się o wydzielenie ze strumienia wszystkich śmieci poszczególnych grup nieczystości. Odpady budowlane to jeden z ich przedstawicieli. Tynków, gruzu i paneli podłogowych nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci i musimy się ich pozbyć w odrębny sposób. Na tego rodzaju odpady służą kontenery, w których odbywa się wywóz odpadów budowlanych. Odstępstwem od tej reguły są śmieci powstałe podczas drobnych prac remontowych. Osoby prywatne mogę je zawieźć do PSZOK.
  • Odpady elektrosposoby zagospodarowania odpadów obejmują także śmieci zasilane prądem lub innym źródłem energii. W XXI wieku spotykamy się z niebotycznymi ilościami tego rodzaju nieczystości. Odpady elektro zbierane są w oddzieleniu od innych śmieci. Klienci indywidualni muszą je dowieźć do wskazanego przez Gminę miejsca lub skorzystać z okazji, którą są terenowe zbiórki nieczystości.
  • Pozostałe odpady – chemikalia, styropian, leki i opony to niektóre z odpadów, których produkcja jest udziałem każdego z nas. W odróżnieniu od wywozu odpadów budowlanych i wywozu gruzu do ich utylizacji trzeba zaangażować wyspecjalizowane podmioty posiadające niejednokrotnie szereg specjalistycznych uprawnień. W przypadku omawianych śmieci, sposoby zagospodarowania odpadów są niezwykle istotne, gdyż są one szczególnie inwazyjne wobec środowiska naturalnego.

 

Sposoby zagospodarowania odpadów

Sposoby zagospodarowania odpadów

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać śmieci po remoncie?
Wywóz odpadów wielkogabarytowych
Wywóz śmieci z budowy
Wywóz gruzu Białystok
Wywóz gruzu Bydgoszcz
Wywóz gruzu Bytom