Wywóz odpadów i jego rodzaje

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Wywóz odpadów  i jego typy

Wywóz odpadów to czynność, która budzi ciekawość bardzo wielu osób. Nie ma się co dziwić, skoro przejeżdżające śmieciarki sprawiają, że chęć poznania w jaki sposób pracują wykazują nawet dzieci.

Ale śmieciarki to nie jedyne pojazdy, które posiadają w swojej flocie przedsiębiorstwa komunalne. Wśród aut, które na co dzień obsługują nasze posesje znaleźć można także hakowce, bramowce, sprzęty wyposażone w HDS, czy też pojazdy bez funkcji kompaktującej. Każdy z nich wykorzystywany jest do czego innego i stanowi istotny element przy odbiorze śmieci. Bardzo często techniczna strona wywozu odpadów ma bardzo wiele wspólnego z ich rodzajem. W związku z powyższym wyróżnić możemy:

Rodzaje wywozu odpadów

  • Wywóz odpadów komunalnych – śmieci odbierane z naszych domów gromadzone są w pojemnikach w lub workach o kolorze zgodnym z typem odpadów. Po wygenerowany przez nas strumień odpadów przyjeżdżają na ogół śmieciarki lub pojazdy, które nie posiadają pras do zgniatania odpadów. Jeśli więc przypada nasz termin odbioru to za oknem najczęściej zobaczymy samochód, który kojarzy się nam od wczesnego dzieciństwa z gospodarką odpadami. Innym określeniem śmieciarki jest pojazd bezpylny. Nazwa ta pochodzi od szczelnej zabudowy, które uniemożliwia przedostawanie się śmieci na zewnątrz.
  • Wywóz odpadów budowalnychodpady budowlane takie jak np. gruzy, styropian czy papa nie są zabierane przez śmieciarki. Do ich odbioru używane są hakowce, bramowce i pojazdy posiadające dźwig. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są ostatnie z wymienionych samochodów. Używa się ich do transportu worków typu big bag. Istotnym elementem charakteryzującym HDS – y jest ich udźwig. Zależy on od wielkości urządzenia i może wynosić minimum 500 kilogramów.
  • Wywóz odpadów niebezpiecznych – odpady takie jak różnego rodzaju chemikalia transportowane są w specjalnych pojemnikach i samochodach. W zależności od substancji trzeba je gromadzić w specjalnych pojemnikach lub beczkach, które muszą minimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Odbiór śmieci niebezpiecznych, medycznych i leków to ważne ogniwo gospodarki odpadami. Regulowany jest on obostrzeniami prawnymi i szczegółowymi wymaganiami w zakresie transportu odpadów.

 

Wywóz odpadów

Wywóz śmieci

 

Zobacz też:

Wywóz gruzu z budowy
Co to są odpady remontowo budowlane?
Jak zorganizować odbiór gruzu ?
Wywóz gruzu Tychy
Wywóz gruzu Warszawa
Wywóz gruzu Wrocław